Ceník služeb, které si klient hradí sám

Služba

Cena

Ubytování v nadstandardním pokoji

500,-Kč/den

Pobyt na odlehčovacím lůžku

900,-Kč/den

Hypnoterapie

800,-Kč/jedno sezení

Ambulantní výkony psychologa pro zájemce - samoplátce (neprovádí se v rámci hospitalizace).
Pokud jsou tyto úkony ordinovány lékařem v rámci hospitalizace, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Služba

Cena

Psychologické poradenství

750,-Kč/hodinu

Psychoterapie individuální

750,-Kč/hodinu

Psychodiagnostické vyšetření 2500,-Kč
   

Všechny ceny jsou uvedeny včetně administrativy s tím spojené.