Ambulance

Nabídka léčebné péče

(hrazené z veřejného zdravotního pojištění) • Komplexní vyšetření psychiatrem
 • Cílené vyšetření psychiatrem
 • Kontrolní vyšetření psychiatrem
 • Minimální kontakt lékaře s pacientem
 • Vyšetření alkotestem
 • Podávání antabusu
 • Činnost a konzultace pro pacienty, zákonné zástupce a rodinné příslušníky
 • Krizová intervence
 • Individuální psychoterapie
 • Skupinová psychoterapie
 • Emergentní psychoterapie
 • Specifická psychologická intervence

 

Pro zájemce - samoplátce dále nabízíme

Psychologické poradenství - pomoc při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů, životních krizí a osobnostního růstu.

Práce s tělem - někdy nestačí o problémech jen hovořit. Tělo s námi často komunikuje jazykem, kterému nerozumíme: bolesti hlavy, páteře, žaludku… Může nám být však také dobrým rádcem a oporou. Práce s tělem je vhodná pro všechny, kteří by rádi porozuměli svým tělesným problémům a naučili se využívat svého těla jako silného zdroje pro každodenní život i důležité životní situace. Probíhá formou individuálního sezení.

Individuální psychoterapie - léčba psychických a psychosomatických obtíží, založená na kontaktu se sebou, uvědomění si širších souvislostí problémů a hledání směru na další životní cestě.

Psychodiagnostické vyšetření - komplexní psychologické vyšetření.

Hypnoterapie - Hypnóza je zvláštní stav vědomí, který se dá přirovnat k lehkému spánku, kdy vnímáme méně podněty z okolí a naše tělo je uvolněné. Na rozdíl od spánku ale věnujeme plnou pozornost slovům hypnotizéra. Jak bychom se do toho, co říká, ponořili, stejně jako jsme schopni se ponořit do děje poutavé knížky nebo filmu. Tedy zdánlivě jsme ve stavu hlubokého odpočinku a přitom jsme duševně velmi aktivní a soustředění. Jde o léčebnou metodu, která má za cíl pomoci pacientovi.