Oddělení

Spektrum péče poskytované pacientům v rámci hospitalizace

    • hospitalizace pacientů
    • komplexní vyšetření psychiatrem
    • psychoterapie individuální
    • psychoterapie skupinová
    • komplexní psychologické vyšetření
    • cílené vyšetření psychiatrem
    • cílené vyšetření psychologem
    • ergoterapie
    • elektrokonvulzivní terapie
    • fototerapie
    • kondiční tělocvik
    • edukativní činnost a konzultace pro pacienty, zákonné zástupce a rodinné příslušníky
    • nadstandardní pokoj pro pacienty - klient si hradí sám

 

Dle platné legislativy informace o pobytu na naší klinice podáváme jen osobám, které si písemně určí sám klient. Ostatním osobám popř. institucím informace o pobytu na klinice, či zdravotním stavu klienta nepodáváme.

 

    • Při hospitalizaci je možno používat domácí oděv a obuv.
    • V době hospitalizace jsou umožněny domácím řádem procházky pod dohledem personálu v krásném parku areálu zdravotnického zařízení.
    • Před areálem zdravotnického zařízení je konečná stanice místní autobusové dopravy Nemocnice Sosna.

 Pro zájemce - samoplátce nabízíme:

    • ubytování v nadstandardním pokoji, vybaveném vlastním sociálním zázemím, TV, lednicí a varnou konvicí.
    • Odlehčovací lůžka - pobyt pro klienty se sníženou soběstačností, o které se v běžném životě stará rodina. I ta si však musí odpočinout, popř. má nárok odjet na dovolenou atd. Klientům, kteří jsou u nás umístěni na odlehčovacím lůžku zajišťujeme ubytování, 5x denně stravu, pitný režim, neustálý dohled zdravotnického personálu, program ušitý na míru jejich zdravotního stavu (sledování TV, čtení, práce v ergoterapeutické dílně - malování, ruční práce atd...)
    • Klient, který má zájem o pobyt na odlehčovacím lůžku, musí nejprve odeslat písemně nebo elektronicky žádost o tuto službu, ve které musí být uveden přesný termín. Se žádostí musí odevzdat také aktuální výpis (ne starší týdne) o svém zdravotním stavu vystavený svým praktickým lékařem, ve kterém budou uvedeny všechny aktuální diagnózy se kterými se klient léčí, veškerá užívaná medikace a současný zdravotní stav klienta. V případě, že se klient léčí v některé z psychiatrických ambulancí, je zapotřebí doložit také výpis z poslední kontroly. Na podkladě těchto výpisů konzilium lékařů rozhodne, zda může klient službu odlehčovacího lůžka využít, či nikoliv.
    • Klienti přijímáni na odlehčovací lůžko musí být v den přijetí somaticky kompenzovaní a alespoň částečně soběstační v oblasti hygieny a sebeobslužných činností (musí se zvládat najíst, zajít na toaletu, vykonat hygienu s dopomocí apod.)
    • Upozorňujeme, že o přijetí na odlehčovací lůžko rozhoduje ošetřující lékař, který klienta bude přijímat a v případě, že zdravotní stav nebude odpovídat požadavkům na tuto službu, nebude klient na odlehčovací lůžko přijat. Rodina, která klienta přivede na vyšetření musí počkat až do ukončení vyšetření a rozhodnutí lékaře o přijetí.