Oddělení

Spektrum péče poskytované pacientům v rámci hospitalizace

  • hospitalizace pacientů
  • komplexní vyšetření psychiatrem
  • psychoterapie individuální
  • psychoterapie skupinová
  • komplexní psychologické vyšetření
  • cílené vyšetření psychiatrem
  • cílené vyšetření psychologem
  • ergoterapie
  • elektrokonvulzivní terapie
  • fototerapie
  • kondiční tělocvik
  • edukativní činnost a konzultace pro pacienty, zákonné zástupce a rodinné příslušníky
  • nadstandardní pokoj pro pacienty - klient si hradí sám

 

Dle platné legislativy informace o pobytu na naší klinice podáváme jen osobám, které si písemně určí sám klient. Ostatním osobám popř. institucím informace o pobytu na klinice, či zdravotním stavu klienta nepodáváme.

 

  • Při hospitalizaci je možno používat domácí oděv a obuv.
  • V době hospitalizace jsou umožněny domácím řádem procházky pod dohledem personálu v krásném parku areálu zdravotnického zařízení.
  • Před areálem zdravotnického zařízení je konečná stanice místní autobusové dopravy Nemocnice Sosna.

 Pro zájemce - samoplátce nabízíme:

  • ubytování v nadstandardním pokoji, vybaveném vlastním sociálním zázemím, TV, lednicí a varnou konvicí.
  • Odlehčovací lůžka - pobyt pro klienty se sníženou soběstačností, o které se v běžném životě stará rodina. I ta si však musí odpočinout, popř. má nárok odjet na dovolenou atd. Klientům, kteří jsou u nás umístěni na odlehčovacím lůžku zajišťujeme ubytování, 5x denně stravu, pitný režim, neustálý dohled zdravotnického personálu, program ušitý na míru jejich zdravotního stavu (sledování TV, čtení, práce v ergoterapeutické dílně - malování, ruční práce atd...)
  • Klient, který má zájem o pobyt na odlehčovacím lůžku, musí nejprve odeslat písemně nebo elektronicky žádost o tuto službu, ve které musí být uveden přesný termín. Se žádostí musí odevzdat také aktuální výpis (ne starší týdne) o svém zdravotním stavu vystavený svým praktickým lékařem, ve kterém budou uvedeny všechny aktuální diagnózy se kterými se klient léčí, veškerá užívaná medikace a současný zdravotní stav klienta. V případě, že se klient léčí v některé z psychiatrických ambulancí, je zapotřebí doložit také výpis z poslední kontroly. Na podkladě těchto výpisů konzilium lékařů rozhodne, zda může klient službu odlehčovacího lůžka využít, či nikoliv.
  • Klienti přijímáni na odlehčovací lůžko musí být v den přijetí somaticky kompenzovaní a alespoň částečně soběstační v oblasti hygieny a sebeobslužných činností (musí se zvládat najíst, zajít na toaletu, vykonat hygienu s dopomocí apod.)
  • Upozorňujeme, že o přijetí na odlehčovací lůžko rozhoduje ošetřující lékař, který klienta bude přijímat a v případě, že zdravotní stav nebude odpovídat požadavkům na tuto službu, nebude klient na odlehčovací lůžko přijat. Rodina, která klienta přivede na vyšetření musí počkat až do ukončení vyšetření a rozhodnutí lékaře o přijetí.