Kdo je psycholog

Psycholog působící ve zdravotnictví je absolventem jednooborové psychologie Filozofické fakulty. Již tímto počátečním zaměřením se liší od svého blízkého kolegy – lékaře psychiatra. Psycholog neordinuje léky, pracuje převážně prostřednictvím rozhovoru. Snaží se porozumět tomu, jak funguje psychika jeho klientů, jakou roli v ní hraje nemoc nebo obtíže, s nimiž klient přichází a jaké jsou další souvislosti, které mohou klienta v řešení situace podpořit nebo naopak zatížit. V kompetenci psychologa je provádění psychologického vyšetření, krizové intervence, psychologického poradenství případně i psychoterapie.