Psychodiagnostické vyšetření

Psychologické vyšetření, prováděné na našem oddělení, se dle potřeby zaměřuje na afektivitu (pocity a nálady), osobnostní rysy nebo kognitivní funkce – tedy to jak vnímáme, myslíme a pamatujeme si. Vyšetření slouží k podrobnějšímu zmapování psychického stavu a vhodnému stanovení diagnózy, tudíž i následné léčby.