Řešení pochval a stížností

Každý pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba zmocněná pacientem příp. osoba blízká v případě, že tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav samotný pacient, může podat pochvalu, případně stížnost, týkající se postupu kliniky při poskytování zdravotních služeb, nebo proti činnostem, souvisejícím se zdravotními službami.

Pochvala i stížnost může být podána:

  • Písemně
  • Osobně
  • Elektronicky
  • Telefonicky

Všechny pochvaly i stížnosti přijímá a řeší manažer kvality ve spolupráci s primářem. Eviduje je pak sekretariát kliniky. Manažer kvality společně s primářem mohou provádět samostatná šetření, nutné nápravy, navrhuje doporučení, řešení problému a spolupracuje na nápravě s osobami, které pochybily. Usiluje také o kontinuální zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb pro maximální spokojenost pacientů.

Společnost CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o. jako poskytovatel zdravotních služeb je povinna při obdržení stížnosti:

  • Navrhnout stěžovateli případné ústní projednání stížnosti
  • Vyřídit stížnost do 30 dnů od jejího obdržení, tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů
  • Informovat stěžovatele o prodloužení lhůty

POKUD OSOBA PODÁVAJÍCÍ STÍŽNOST NESOUHLASÍ S JEJÍM VYŘÍZENÍM, MŮŽE PODAT Odvolání proti způsobu vyřízení podané stížnosti příslušnému správnímu orgánu, který udělil společnosti CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o. oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Kontakty pro podání pochvaly nebo stížnosti:

Písemně: ředitelství CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o., Kaštanová 268, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

Osobní: primář MUDr. David Polednik, manažer kvality Bc. Iveta Sikorová

Telefonicky: prim. MUDr. David Polednik 558 309 576, Bc. Iveta Sikorová 558 309 537

Elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.