Psychoterapie individuální

Je součástí léčebného režimu na oddělení, probíhá formou individuálního rozhovoru s psychologem. Na každého člověka nahlížíme jako na jedinečnou bytost a snažíme se najít takový způsob vedení rozhovoru, který je vhodný pro zvládnutí jeho obtíží. Naši psychologové používají přístup a metody následujících terapeutických směrů:

Integrativní psychoterapie

Specifikem tohoto směru je využívání rozdílných metod a přístupů vhodných pro konkrétní obtíže, z čehož vyplývá jedinečný přístup pro každého pacienta. Integrativní psychoterapie je zaměřena interpersonálně, to znamená, že se zaměřuje na současné i minulé vztahy s blízkými lidmi pacienta, protože právě druzí lidé vytvářejí náš životní prostor. Součástí tohoto přístupu je také náhled na to, čím si sám pacient problémy způsobuje a jak se s nimi vypořádat a odžití bolestivých a potlačovaných pocitů.

Systemická psychoterapie

Tento přístup opouští "expertní“ roli terapeuta a ,,laickou“ roli klienta. Oba jsou spíše partnery pracujícími na společně stanovených cílech. Zaměřuje se na konkrétní problémy a jejich řešení. Nedílnou součástí je obnovené využívání vlastních zdrojů, tedy toho co už klient sám umí a z čeho může čerpat. Společná práce se nese v duchu zvědavosti, otevřenosti a respektu.