Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je vhodné při obtížích vztahových, rodinných a při řešení osobnostní krize. Cílem poradenství není klientovi radit, jak by se mohlo zdát z názvu, ale spíše doprovázet klienta tak, aby si uměl poradit sám. V mnohém se překrývá s péčí psychoterapeutickou, která je však zaměřena více do hloubky, a je vhodnější pro závažnější psychické obtíže.