Organické duševní poruchy

Farmakologická. Nefarmakologická: Elektrokonvulzivní terapie, Fototerapie, Kondiční cvičení, Psychoterapie skupinová a individuální, dále Relaxace, Ergoterapie, Hypnoterapie.

Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek

Léčíme stavy vzniklé v souvislosti s užíváním návykových látek, zejména však stavy vzniklé po odnětí návykové látky, na níž se pacient stal závislým (nejčastěji to bývá alkohol, dále drogy v úzkém slova smyslu jako např. pervitin, heroin..). Na tzv. detoxikaci (tedy zbavení organismu návykové látky) by měla navazovat další následná léčba prováděná specializovanými zařízeními, nejčastěji léčebnami. Pro tuto léčbu se pacient zpravidla musí rozhodnout dobrovolně.

Behaviorální a psychosomatická medicína

Zabývá se léčbou nespavosti, poruch přizpůsobení vzniklými v souvislosti s těžkým stresem či traumaty, tělesným příznaků, které nemají základ v organickém – a tedy somatickými vyšetřeními zjistitelném – poškození, ale často jsou důsledkem nedořešených interpersonálních problémů apod.