Psychózy

Patří mezi nejvážnější duševní nemoci. Bývá narušen kontakt s realitou, pacient může trpět bludy (což jsou chorobně vzniklá, mylná, nevývratná přesvědčení), podléhat šalbě smyslů (slyší hlasy osob, které nejsou přítomny, cítí neexistující pach, dotyk, vidí neskutečné). Nemocný se může chovat a uvažovat zvláštně, nepochopitelně až bizardně. Postižený není často schopen vyznat se v běžných situacích, plánovat a smysluplně jednat. Typickým a nejčastějším onemocněním z této skupiny je schizofrenie.